Bine aţi venit pe site-ul Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău va contribui, ca structură organizatorică specială, la apărarea intereselor şi prestigiului corpului medical şi acţionează, de asemenea, pentru dezvoltarea profesiunii medicale, în zona sa de competenţă.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău este reprezentantul corpului medical din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău poate intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte ţări.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău se organizează în baza Legii 95/2005, privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Judeţean al Medicilor din România a Statutului C.M.R. şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni şi cu respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Judeţean al Medicilor din România.

Decizia C.M.R. nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor

Art. 5
  • Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în C.J.M..
  • Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii prevăzuți la Alin. (1) vor acumula minimul 25 de credite EMC/an.
  • În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la Alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

Art. 6
  • Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.
  • Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate, în afara specialității de bază.

Contact

Bld. Stadionului, nr. 7
Telefon/Fax: 0238/718921
e-mail: cjmbuzau@gmail.com

Program

LUNI - JOI: 1100 - 1500
VINERI: 800 - 1200

 

Cont BANCA TRANSILVANIA
RO67BTRL01001205K74364XX

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău Colegiul Medicilor din România