Detalii alegeri Comisia de Disciplină 2023

24 august 2023

Reglementari locale

 • Perioada depunere candidatura: 1 - 31 august 2023
 • Acreditarea observatorilor - se face potrivit Deciziei nr. 2/27.06.2023 a Comisiei Electorale Centrale (se poate descarca din pagina)
  • depunerea cererii de acreditare observator se face la Comisia Electorala Prahova, prin intermediul secretariatului C.M. Buzau, in perioada 16 august - 30 septembrie 2023
  • emiterea acreditarii: 18 septembrie 2023
  • comunicarea si eliberarea acreditarii: 19 - 20 septembrie 2023
 • Date alegeri locale:
  • Turul I: 21 septembrie 2023, interval orar 10:00 - 20:00, la sediul organizatiei
  • Turul II: 5 octombrie 2023, interval orar 10:00 - 20:00, la sediul organizației
 • Componența Comisiei Electorale
  • dr. DANILESCU SERGIU - presedinte
  • dr. VASILE MADALIN - vicepresedinte
  • dr. DRĂGAN LUCIA - secretar
  • dr. BUNEA DOINA MARIA - membru
  • dr. CITREA MIRCEA - membru

In atentia candidatilor: potrivit art. 453 alin 2 din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.Aceasta prevedere NU SE INTERPRETEAZA ca vechime de 7 ani de la momentul la care medicul a obtinut gradul profesional de medic primar!
Dosarul de candidatura - conținut
Potrivit Regulamentului electoral:

Art. 36
(1) Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:

 • o declaraţie de candidatură; (N.B. - tehnoredactata in intregime, cu respectarea modelului ce se poate descarca de mai jos)
 • un curriculum vitae;
 • o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.

(2) Medicii care sunt aleşi membri ai comisiei de disciplină, respectiv membri ai Comisiei Superioare de Disciplină şi doresc să candideze pentru funcţia de preşedinte vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi un proiect de management al activităţii comisiei. Proiectul se depune după validarea alegerilor membrilor comisiei, cu cel puţin 2 zile înainte de data organizării alegerilor pentru funcţia de preşedinte. În vederea realizării proiectului de management, biroul consiliului colegiului teritorial şi, respectiv, Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România vor pune la dispoziţia candidaţilor toate datele statistice deţinute de Colegiu, la cererea expresă a acestora. Proiectul de management va fi prezentat de fiecare candidat la funcţia de preşedinte înainte de votul acordat de membrii comisiei de disciplină, respectiv membrii Comisiei Superioare de Disciplină.

Art. 37
Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:

 • numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
 • vechimea în profesie;
 • funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
 • menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;
 • declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
 • data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota: modelul declaratiei de candidatura a fost aprobat prin Decizia nr. 8/20.07.2023 a Comisiei Electorale Centrale - DESCARCĂ MODEL

Reglementari nationale

 • Decizia nr. 1/27.06.2023 a Comisiei Electorale Centrale - descarcă
 • Decizia nr. 2/27.06.2023 a Comisiei Electorale Centrale - descarcă decizie descarcă anexe
 • Decizia nr. 3/27.06.2023 a Comisiei Electorale Centrale - descarcă
 • Decizia nr. 11/2023 a C.N. al C.M.R. privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2023 (...) şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale (M.Of. 611/4 iulie 2023) - descarcă
 • Decizia nr. 8/2003 a C.N. al C.M.R. privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și pentru Comisia Superioară de Disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale (M.Of. 424/17 mai 2023) - descarcă

Notă de informare privind protecția datelor personale

În contextul organizării și desfășurării alegerilor pentru comisiile de disciplină la nivel teritorial și pentru Comisia Superioară de Disciplină

Stimați alegători,

Colegiul Medicilor din România (CMR) acordă o importanță deosebită protejării datelor dvs. personale. În acest sens, dorim să vă informăm despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale în contextul procesului electoral.

Scopul prelucrării: Datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul organizării și desfășurării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și pentru Comisia Superioară de Disciplină, conform Deciziei nr. 8 din 28.04.2023 privind stabilirea datei organizării acestor alegeri, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale.

Transparența procesului electoral: În vederea asigurării transparenței procesului electoral, conform art. 19 (2), comisia electorală teritorială va afișa listele cu alegători la sediul colegiului teritorial și pe site-ul (pagina web) al colegiului respectiv, cu cel puțin 3 zile înaintea datei alegerilor. Afișările numelor, prenumelor candidaților se va realiza în temeiul art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 8 din 28.04.2023.

Temeiul legal al prelucrării: Prelucrarea datelor dvs. personale se realizează în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 8 din 28.04.2023 a C.M.R. și a Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

Destinatarii datelor: Datele dvs. personale vor fi accesibile doar personalului autorizat responsabil cu gestionarea procesului electoral.

Perioada de păstrare a datelor: Datele dvs. vor fi păstrate pentru o perioadă care respectă termenele legale sau până când își îndeplinesc scopul pentru care au fost colectate.

Drepturile dvs.: Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) la [email protected].

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate!

Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău