Anunț achitare cotizație

În urma ședinței Biroului Executiv al Colegiului Județean al Medicilor Buzău din data de 28.08.2020, s-a decis ca toți medicii să aibă cotizația plătită la zi, conform Statutului Colegiului Medicilor: „Cotizația se plătește până cel târziu data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile prevăzute de lege. Neplata cotizației datorate pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate."

Cotizația se poate achita la sediul Colegiului Județean al Medicilor Buzău sau in contul:

RO67BTRL01001205K74364XX, la Banca Transilvania, Sucursala Buzău.

Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău