Anunț Alegeri 2020

Stimați colegi,

Vă informăm că în perioada 01 - 10 februarie 2020 vă puteți depune candidatura pentru calitatea de membru in organele de conducere si control ale C.J.M. BUZAU

Alegerile se vor desfasura dupa cum urmeaza:

Turul I – 01, 02 si 03 martie 2020;

Turul II – 15, 16 si 17 martie 2020;

Turul II se va desfasura daca in primul tur nu se intruneste conditia de participare de 2/3 din numarul membrilor CJM BUZAU cu drept de vot.

Alegerile se vor desfasura in zilele mai sus mentionate, in intervalul orar 8-20, la sediul CJM BUZAU, din BUZAU, STR. STADIONULUI, NR, 7 .

Potrivit Regulamentul Electoral de organizare si desfasurare a alegerilor, adoptat in data de 29.11.2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 986/09.12.2019, candidații trebuie să fie medici inscrisi in C.J.M. BUZAU, care au cotizatia achitata la zi.

O persoana poate candida atat pe lista membrilor Consiliului Local cat si pe cea a reprezentantilor in Adunarea Generala Nationala a C.M.R sau pentru mandatul de membru in Comisia de Cenzori.

Candidaturile se vor depune personal, la secretariatul Colegiului  Judetean al Medicilor Buzau, Str. Stadionului, nr. 7, Buzau, in perioada 01 – 10 februarie 2020, in intervalul orar 11:00-15:00

Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău