Despre Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicţie profesională şi economico-socială, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, faţă de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău are ca obiectiv oferirea de garanţii pentru societatea civilă şi pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional şi moral ireproşabil.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău va contribui, ca structura organizatorică specială, la apărarea intereselor şi prestigiului corpului medical şi acţionează, de asemenea, pentru dezvoltarea profesiunii medicale, în zona sa de competenţă.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău  este reprezentantul corpului medical din întreg judeţul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău poate intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte ţări.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău se organizează în baza Legii 95/2005, privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Judeţean al Medicilor din România a Statutului CMR şi a propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni şi cu respectarea tuturor prevederilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Judeţean al Medicilor din România.

Ca autoritate publică în domeniu, Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău, participă şi propune C.M.R proiecte de sănătate şi iniţieri de acte normative care reglementează domeniul medical şi realizează atribuţiile conferite de Legea 95/2005 şi alte legi speciale.

Ca organizaţie profesională Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

 Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău reprezintă interesele profesiei de medic şi acţionează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia şi pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieţii sociale.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău, prin preşedinte, este reprezentant al corpului medical din Buzău în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor conferite de lege şi prezentul Regulament, organele reprezentative al Colegiului Judeţean al Medicilor din Buzău pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte judeţe şi state.

Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău îşi exercită atributele de autoritate publică şi profesională, conferite de lege şi prezentul Regulament, în patru domenii principale de activitate: 
  • profesional;
  • jurisdicţie profesională şi litigii;
  • economic-social;
  • administrativ - organizatoric

Între Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău şi celelalte colegii judeţene, respectiv cel al municipiului Bucureşti, există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

În cazuri excepţionale şi numai atunci când anumite atribuţii nu pot fi exercitate într-o manieră optimă decât la nivel central, soluţionarea problemelor se va face de către Consiliul National al Colegiului Medicilor din România.

Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău se face direct cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor indiferent de specialitate.

Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău