Taxe C.J.M. Buzău

NR. CRT. SERVICIU PRESTAT TAXA DURATĂ ELIBERARE
1 VIZA ANUALĂ 0 14 ZILE
2 ÎNSCRIERE CJM BUZĂU 50 LEI 14 ZILE
3 COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU (SPECIALITĂȚI NOI, ATESTATE, SCHIMBARE NUME) 0 LEI 14 ZILE
4 ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE MEMBRU 50 LEI 14 ZILE
5 ELIBERARE ADEVERINȚĂ EMC (CONCURS) 20 LEI 7 ZILE
6 ELIBERARE CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT ÎN LIMBA ROMÂNĂ 50 LEI 7 ZILE
7 ELIBERARE CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT LIMBA ENGLEZĂ 70 LEI 7 ZILE
8 AVIZARE CABINET MEDICAL  INDIVIDUAL, SRL. C/V 50 EURO 30 ZILE
9 CREDITARE EVENIMENTE C/V 100 EURO  
Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău